Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 24 augustus 2020 en is van toepassing op ingezetenen van de Europese Economische Ruimte.

In deze privacyverklaring leggen we uit wat we doen met de gegevens die we via https://www.silentdiscoclub.nl over u verkrijgen. We raden u aan deze verklaring aandachtig te lezen. In onze verwerking voldoen we aan de vereisten van privacywetgeving. Dat betekent onder andere dat:

 • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • wij streven ernaar onze verzameling van persoonsgegevens te beperken tot enkel de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor legitieme doeleinden;
 • wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Als u vragen heeft of precies wilt weten welke gegevens wij van u bewaren, neem dan contact met ons op.

1. Doel, gegevens en bewaartermijn

1.1 Wij verwerken gegevens voor het volgende doel:

Contact – door middel van telefoon, post, e-mail en/of webformulieren

Voor dat doel gebruiken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Naam, Adres en Plaats
 • E-mail adres
 • Geboortedatum
 • Gebruikersnaam, wachtwoorden en andere accountspecifieke gegevens
 • Locatie
 • Bezoekersgedrag
 • Social media accounts
 • Telefoonnummer

De grondslag waarop wij deze gegevens mogen verwerken is:

Verkregen toestemming

Bewaartermijn

De bewaartermijn wordt op basis van de volgende objectieve criteria vastgelegd: Wij geloven in een band creeren met onze klanten, door bijv. service te bieden. Daar verstaan wij ook bijv verjaardagsmailtjes met kortingen als kadootje onder. Dat doen we nog niet, maar zijn we wel van plan..

1.2 Wij verwerken gegevens voor het volgende doel:

Betalingen

Voor dat doel gebruiken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Naam, Adres en Plaats
 • E-mail adres
 • Geboortedatum
 • Gebruikersnaam, wachtwoorden en andere accountspecifieke gegevens
 • Locatie
 • Bezoekersgedrag
 • Social media accounts
 • Telefoonnummer

De grondslag waarop wij deze gegevens mogen verwerken is:

Verkregen toestemming

Bewaartermijn

De bewaartermijn wordt op basis van de volgende objectieve criteria vastgelegd: Steeds meer klanten komen jaarlijks, of zelfs vaker terug als klant, dan is het voor beide partijen handig als we de gegevens nog hebben..

1.3 Wij verwerken gegevens voor het volgende doel:

Een account registreren

Voor dat doel gebruiken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Naam, Adres en Plaats
 • E-mail adres
 • Geboortedatum
 • Gebruikersnaam, wachtwoorden en andere accountspecifieke gegevens
 • Locatie
 • Bezoekersgedrag
 • Social media accounts
 • Telefoonnummer

De grondslag waarop wij deze gegevens mogen verwerken is:

Verkregen toestemming

Bewaartermijn

De bewaartermijn wordt op basis van de volgende objectieve criteria vastgelegd: Steeds meer klanten komen jaarlijks, of zelfs vaker terug als klant, dan is het voor beide partijen handig als we de gegevens nog hebben..

1.4 Wij verwerken gegevens voor het volgende doel:

Nieuwsbrieven

Voor dat doel gebruiken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Naam, Adres en Plaats
 • E-mail adres
 • Locatie
 • Social media accounts

De grondslag waarop wij deze gegevens mogen verwerken is:

Verkregen toestemming

Bewaartermijn

De bewaartermijn wordt op basis van de volgende objectieve criteria vastgelegd: De mensen kunnen altijd het abonnement op de nieuwsbrief weeropzeggen dmv van een duidelijke link in de email. Zolang ze dat niet doen, gaan we uit van hun interesse in onze info..

1.5 Wij verwerken gegevens voor het volgende doel:

Om service te bieden voor diensten of producten te die een klant wil kopen of heeft gekocht

Voor dat doel gebruiken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Naam, Adres en Plaats
 • E-mail adres
 • Telefoonnummer

De grondslag waarop wij deze gegevens mogen verwerken is:

Verkregen toestemming

Bewaartermijn

De bewaartermijn wordt op basis van de volgende objectieve criteria vastgelegd: Waarschijnlijk heeft diegene die wat bij ons gehuurd heeft, een account. Op basis daarvan zullen we ‘t bewaren zolang ‘t nodig is..

1.6 Wij verwerken gegevens voor het volgende doel:

Om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen

Voor dat doel gebruiken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Locatie
 • Bezoekersgedrag
 • Social media accounts

De grondslag waarop wij deze gegevens mogen verwerken is:

Verkregen toestemming

Bewaartermijn

We bewaren deze data enkel totdat de dienstverlening is beëindigd.

1.7 Wij verwerken gegevens voor het volgende doel:

Het verzamelen en analyseren van statistieken voor website verbetering

Voor dat doel gebruiken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Locatie
 • Bezoekersgedrag
 • Social media accounts

De grondslag waarop wij deze gegevens mogen verwerken is:

Verkregen toestemming

Bewaartermijn

We bewaren deze data enkel totdat de dienstverlening is beëindigd.

1.8 Wij verwerken gegevens voor het volgende doel:

Om gepersonaliseerde producten en diensten te kunnen aanbieden

Voor dat doel gebruiken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Naam, Adres en Plaats
 • E-mail adres
 • Gebruikersnaam, wachtwoorden en andere accountspecifieke gegevens
 • Locatie
 • Bezoekersgedrag
 • Social media accounts

De grondslag waarop wij deze gegevens mogen verwerken is:

Verkregen toestemming

Bewaartermijn

De bewaartermijn wordt op basis van de volgende objectieve criteria vastgelegd: Advertenties krijgt iedereen sowieso, dan kan je beter advertenties krijgen van de dingen in het leven die je interesseren :-).

2. Delen met andere partijen

We delen of geven deze gegevens alleen aan verwerkers voor de volgende doeleinden:

Verwerkers

Naam: Marie Adelhag
Land: NL
Doel: Boekhouder

Naam: Joram Kroon
Land: NL
Doel: Brengen en halen bestellingen

Naam: Wilco Draisma
Land: NL
Doel: Draaien als DJ voor de klant via ons

Naam: John van Ravenstein
Land: NL
Doel: Als DJ draaien voor de klant via ons.

Naam: Menno Olde Riekerink Smit
Land: NL
Doel: Draaien als DJ voor de klant via ons en kantoorwerk

Naam: Richard in het Veld
Land: NL
Doel: Bezorgen bestellingen

Naam: Mark Den Uijl
Land: NL
Doel: Draaien als DJ voor de klant en Bezorgen bestellingen

Naam: Rolf Grebel
Land: NL
Doel: Bezorgen bestellingen

Naam: Jaqueline van Leeuwen
Land: NL
Doel: Boekhouding

Naam: Chiejoung Poon
Land: NL
Doel: Google Analytics & Google Adwords specialist

3. Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Voor meer informatie over cookies verwijzen wij u naar ons Cookiebeleid

We hebben met Google een Verwerkersovereenkomst gesloten.

Google mag de gegevens niet gebruiken voor andere Google-diensten.

De opname van volledige IP-adressen wordt door ons geblokkeerd.

4. Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

5. Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

6. Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. Bovendien zullen wij u waar mogelijk ook actief op de hoogte brengen.

7. Toegang verkrijgen tot en wijziging van uw gegevens

Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonlijke gegevens we over u hebben, neem dan contact met ons op. U kunt contact met ons opnemen via de onderstaande gegevens. U heeft de volgende rechten:

 • U hebt het recht om te weten waarom uw persoonsgegevens nodig zijn, wat ermee gebeurt en hoe lang deze worden bewaard.
 • Recht op inzage: u kunt een verzoek indienen om inzage in de gegevens die we van u verwerken
 • Recht op rectificatie en aanvulling: u hebt het recht om uw persoonlijke gegevens aan te vullen, te corrigeren, te verwijderen of te blokkeren wanneer u maar wilt.
 • Als u ons toestemming geeft om uw gegevens te verwerken, heeft u het recht om die toestemming in te trekken en uw persoonlijke gegevens te laten verwijderen.
 • Recht op dataportabiliteit: u hebt het recht om al uw persoonlijke gegevens op te vragen bij de Verwerkingsverantwoordelijke en deze in zijn geheel over te dragen aan een andere Verwerkingsverantwoordelijke.
 • Recht op bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens. Wij komen hieraan tegemoet, tenzij er gegronde redenen voor verwerking zijn.

Zorg ervoor dat u altijd duidelijk vermeldt wie u bent, zodat we er zeker van kunnen zijn dat we geen gegevens van de verkeerde persoon wijzigen of verwijderen.

8. Geautomatiseerde besluitvorming

Wij nemen op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Op basis van onze ervaringen, hebben we bijv. ontdekt dat de leeftijd van de aanvrager meestal invloed heeft op de zorgvuldigheid van het omgaan met de gehuurde spullen. En op basis daarvan doen we een risico analyse, bijv. als er DJ gear bij de Silent Disco wordt aangevraagd. Wij hebben ook een DJ School en weten uit eigen ervaring dat de meerderheid van de DJ’s misschien leuk kan draaien, maar als malloten met de apparatuur omgaat.
Qua adres, hebben we steeds vaker de ervaring, met PostNL, dat pakketten niet aankomen bij ‘verzamelgebouwen’, vooral rond drukke (feest-)dagen, maar dat ze zelfs gelijk weer retour gaan! Dan overleggen we met de huurders of een alternatief adres gegeven kan worden.

9. Een klacht indienen

Als u niet tevreden bent met de manier waarop wij omgaan met (een klacht over) de verwerking van uw persoonsgegevens, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

10. Functionaris voor gegevensbescherming

Onze functionaris voor gegevensbescherming is geregistreerd bij de gegevensbeschermingsautoriteit in een EU-lidstaat. Als je vragen of verzoeken hebt met betrekking tot deze privacyverklaring of voor de functionaris voor gegevensbescherming, kunt je contact opnemen met Boris Bals via info@silentdiscoclub.nl of telefonisch op 0303020161.

11. Contactinformatie

De Silent Disco Club
Coloradodreef 20
3565 BT Utrecht
Nederland
Website: https://www.silentdiscoclub.nl
E-mail: info@silentdiscoclub.nl
Telefoonnummer: 0303020161

Bijlage

Akismet

We verzamelen informatie over bezoekers die reageren op websites die onze Akismet anti-spam service gebruiken. De informatie die we verzamelen hangt af van hoe de gebruiker Akismet heeft ingesteld voor de site, maar normaliter zit hier het IP adres van de reageerder, user agent, referrer en website URL (met ook andere informatie zoals naam, gebruikersnaam, e-mail adres en deze reactie zelf) bij.